Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Wedstrijdtaken en boetes

Om wedstrijden te kunnen spelen heb je scheidsrechters en juryleden (time&score) nodig. Het streven van de takencommissie is om bij iedere wedstrijd de juiste personen in te kunnen zetten. We kijken naar de teams die dat weekend spelen maar ook naar de beste aansluiting voor iedereen. Belangrijk hierbij is verantwoordelijkheid en gelijkwaardige inzet van alle leden.

Vorig jaar is gebleken dat niet iedereen zich hierbij even verantwoordelijk voelde en niet altijd kwam opdagen. Het gevolg daarvan was dat, vaak dezelfde, mensen extra taken moesten overnemen. In het ergste geval kon de wedstrijd niet worden gespeeld.

Dit jaar zitten hier strengere boetes aan gekoppeld zodat we er zeker van kunnen zijn dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt in het belang van de club.

1e keer niet opkomen:

EUR 20 boete en de taak blijft staan (dus een latere keer alsnog doen)
+ Schorsing van 1 wedstrijd

2e keer niet opkomen:

EUR 30 boete, de taak blijft staan
+ Schorsing van 1 wedstrijd

3e keer niet opkomen:

EUR 50 boete
+ Schorsing voor trainingen en wedstrijden tot het eind van de seizoenshelft.

Bij de start van de nieuwe seizoenshelft mag een lid dat 3 keer niet is komen opdagen en dus geschorst is weer meedoen, als hij dit keer zijn taken wel doet tenminste. Bij elke volgende keer niet op komen dagen zal hij direct weer geschorst worden voor trainingen en wedstrijden tot het eind van de seizoenshelft.

Tijdens het seizoen worden de taken verdeeld. Dit wordt via trainer/coach en/of contactouder via de groeps-app medegedeeld. De taken worden ook in de basketball-app van de NBB zichtbaar gemaakt. Mocht je je taak niet kunnen uitvoeren dan dien je tijdig zelf voor vervanging te zorgen.

Wij hopen dit jaar extra op jullie medewerking!

Documenten:
Minispelregels
Tafel Cursus Mini’s
Tafel Cursus U14 en Hoger
Instructie invullen scoresheet

Cobranova Basketball © 2016