Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN
(Deze lijst groeit, naarmate vragen veel gesteld worden…)

Hoe kom ik aan een schuldvrijverklaring?
Een schuldvrijverklaring (SVV) heb je nodig als je, na een tijdige uitschrijving bij CobraNova, bij een andere basketbalclub wil gaan spelen.
Je kunt een SVV enkel aanvragen bij de Penningmeester. Enkel de penningmeester kan controleren of je inderdaad schuldvrij bent en je in dat geval een verklaring verstrekken. Je kunt een SVV dus NIET bij iemand anders aanvragen. E-mails aan de ledenadministratie, het algemeen bestuur of je oud-coach me een verzoek voor je SVV zullen dan ook genegeerd worden.

Waarom kan ik nergens een telefoonnummer vinden?
Alle bestuurders en trainers zijn vrijwilligers Ze hebben een baan of zitten op school. Een telefoontje komt dus meestal ongelegen. Stuur een mailtje, zodat degene die u benadert zelf kan bepalen wanneer hij/zij antwoordt.

Op welke rekening moet ik het contributiebedrag overmaken als ik in één keer betaal?
Via clubcollect kan de contributie betaald worden. Bij vragen graag mailen naar contributie@cobranova.nl

Hoe weet ik wat mijn rugnummer wordt?
Je krijgt een nummer toegewezen nadat je je tenue online besteld. Je kunt een voorkeur aangeven, maar het kan dat je voorkeursnummer al vergeven is binnen het team waarin je speelt.

Waarom krijg je je geld niet terug als je tijdens het seizoen opzegt?
Het komt geregeld voor dat leden aan de start of lopende het seizoen opzeggen en dan (een deel van) de contributie terug vragen.
Dat kan niet, omdat wij een aantal verplichtingen zijn aangegaan:
1. Op basis van het ledenaantal op 1 mei, leggen wij zaalruimte vast voor het komende seizoen. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet.
2. Op basis van het ledenaantal op 1 mei, leggen wij trainers vast voor het komende seizoen. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet.
3. Per speler dragen wij kosten af bij de bond. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet. Al deze kosten zijn verwerkt in de begroting voor het lopende seizoen. Onder andere op basis daarvan stellen wij de contributie vast.
Als wij uw contributie zouden terugbetalen/kwijtschelden, zouden we dus de contributie voor de overige leden moeten verhogen.

Belangrijk om te weten: Van deze regeling wordt niemand rijker. Niemand steekt geld in zijn zak. Het bestuur wordt niet betaald. We voorkomen ermee dat de vereniging minder binnen krijgt dan er uit gaat. Uiteraard begrijpen wij de klachten hierover (“ik heb maar drie weken gespeeld en nu moet ik het hele seizoen betalen…”), maar het is in het belang van alle leden dat wij hier streng in zijn.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERENIGING EN ZIJN LEDEN.

Het verschil tussen een sportschool en een vereniging
Wie een sportschool bezoekt is consument van de dienst die zij aanbiedt. De school heeft/huurt een pand, zet het vol met apparatuur, bemant de zaak met betaalde instructeurs en berekent u een tarief waarop (als alles goed gaat) ook nog winst wordt gemaakt. Als de afgenomen dienst u niet bevalt, kunt u verhaal halen bij de directie.

Een vereniging bestaat uit een groep mensen met eenzelfde interesse. Alle leden bij elkaar brengen de kosten op die de ‘hobby’ met zich mee brengt, via de contributie. De taken worden verdeeld onder de leden en de boel kan van start. U bent dus geen klant, u bent lid.

De leden zijn de vereniging.
Uit hun midden kiezen de leden in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een bestuur. Bestuursleden worden niet betaald, maar doen hun taken vrijwillig. Het bestuur benoemt commissies. Ook de commissieleden doen hun werk gratis. Leden die geen functie hebben in de organisatie zijn toch mede-verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club. Het bestuur is dus niet de vereniging: de leden zijn de vereniging. Ieder lid (of ouders van jongere leden) heeft de verplichting op zich genomen om voorkomende zaken op te pakken. Een team naar een uitwedstrijd rijden, tafelen, scheidsrechteren, rommel opruimen, de kleedkamers schoon te houden, etc. Immers, het zou raar zijn om daar andere leden mee op te zadelen, die al andere taken op zich hebben genomen.

Problemen
Een probleem dat u signaleert is dus ook uw probleem. Los het op zoals een verantwoordelijk persoon dat doet. Is het een groot probleem, meldt het dan bij een bestuurslid. Wij kunnen dan samen met u aan een oplossing werken.

De kosten
Een vereniging maakt kosten. Zaalhuur, bondsafdrachten, scheidsrechters-, trainers- en materiaalkosten, etc. Maar heeft ook inkomsten. Overheden subsidieren sportende jongeren. In de begroting vindt u een overzicht van alle inkomende en uitgaande bedragen en een eindbedrag, dat moet worden opgebracht door de leden. Dat bedrag (ruwweg) gedeeld door het aantal leden is de contributie. Wie zijn/haar contributie niet of niet op tijd betaalt, veroorzaakt dus een tekort in de kas, dat door de overige leden moet worden bijgepast.

Gedrag binnen en buiten het veld
Alle leden dienen zich natuurlijk behoorlijk te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. De scheidsrechters en de tafelaars zijn (net als u) ook leden die hun best doen en weleens (net als u) een foutje maken. Los het altijd op met normale sociale vaardigheid. Dat geldt nog eens extra als een team uitspeelt en dus te gast is bij een andere vereniging. Want ook die andere vereniging bestaat uit leden die hun best doen om alles soepel te laten verlopen.

Inspraak en medezeggenschap
Ieder lid (en onder de 18 een ouder van dat lid) heeft inspraak in de organisatie van de vereniging. Kom dus op de ledenvergaderingen en zeg wat u wilt veranderen. Het bestuur is er immers om de wens van de (meerderheid van de) leden uit te voeren. Maar ook als u tussentijds een goed plan heeft, leg het voor aan de bestuursleden. Het is echter niet de bedoeling om de mensen die al veel werk verzetten, met nog meer werk op te zadelen. Grote kans dat u wordt gevraagd uw eigen idee uit te voeren.

Lid zijn van een vereniging is dus heel wat anders dan klant zijn van een bedrijf.

Cobranova Basketball © 2016