Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Coronaprotocol

CORONA PROTOCOL COBRANOVA (gewijzigde versie)          
7 oktober 2020

CobraNova neemt maatregelen, die ervoor zorgen dat iedereen zo veilig mogelijk kan  sporten. De noodverordening regio Haaglanden, de RIVM en NBB richtlijnen zijn leidend.  CobraNova voldoet aan de vereiste meldplicht van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Onze instructies zijn als volgt: 

Algemeen

 • Volg de algemene richtlijnen van het RIVM.
 • Voel je je verkouden of hoest je blijf thuis. Dit geldt ook voor kinderen.
 • Is iemand uit je huishouden verkouden of besmet met corona, blijf thuis.
 • Was je handen goed en veel en blijf 1,5m uit elkaar (>18 jaar).

Bezoekers

 • Bezoekers en publiek zijn niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden
 • Ouders/verzorgers mogen niet blijven bij de trainingen en (thuis)wedstrijden.
 • Maximaal 4 rijders van teams t/m U22 van het bezoekende team mogen bij de wedstrijd blijven. Zij worden gezien als begeleiders.
 • Spelers en rijders/begeleiders van teams t/m U22 zijn 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd welkom.
 • Kom a.u.b. niet eerder de sporthal of het sportcomplex in.
 • Er zijn geen kleedkamers beschikbaar u.v toiletgebruik tijdens de wedstrijd en in geval van calamiteiten. Voor landelijk spelende teams zijn de kleedkamers wel beschikbaar.
 • Kom aangekleed met tenue naar de sporthal.
 • Bent je te vroeg blijf dan buiten het sportcomplex wachten. Wacht niet in de hal van het sportcomplex.
 • Desinfecteer je handen voordat je het sportcomplex of tribune betreedt bij de desinfectiezuil.
 • De rijders/begeleiders van het bezoekende team nemen direct plaats op de tribune en gaan de sporthal niet in.
 • Verlaat na de wedstrijd zo snel mogelijk de sporthal en de tribune.
 • Volg de looproutes:
  • rijders/begeleiders verlaten vanaf de tribune het sportcomplex via de uitgang onderaan de trap rechtsom;
  • spelers, coaches en officials verlaten de sporthal rechtstreeks via de nooduitgang
 • Spelers, coaches, officials en rijders/begeleiders volgen de instructies op van de CobraNova coördinatoren of van de beheerder van het sportcomplex: Sportfondsen.
 • De sportkantine is gesloten.

Pers

 • Pers/media mag aanwezig zijn bij basketbalwedstrijd. Zij worden gezien als beroepsgroep en niet als publiek.
 • Nadere regels vanuit de NBB of de veiligheidsregio dienen in deze strikt te worden opgevolgd.

Uitwedstrijden

 • Iedere vereniging treft andere maatregelen: verdiep je erin en zorg dat je kort van tevoren arriveert en na afloop snel weer naar huis gaat.
 • Rijders/begeleiders van teams t/m U22 mogen als bezoeker bij uitwedstrijden bij de wedstrijden blijven van CobraNova. Neem wel de algemene veiligheids- en hygiëneregels in acht. En check de website of Sportlink voor de specifieke maatregelen per vereniging.

                                                                                                                                                                        Algemene veiligheids- en hygiëneregels

 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Vermijd drukte.
 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 • Ga direct naar huis als tijdens het sporten klachten ontstaan, zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Was vaak je handen met water en zeep of desinfecteer deze. Vooral voor en na een bezoek aan een sportlocatie.
 • Kom je uit een land waar het RIVM code oranje of rood voor afgeeft wordt je geacht minimaal 10 dagen in thuis quarantaine te gaan en in alle gevallen NIET naar de club.
 • Vanaf 13 jaar is het advies een mondkapje te dragen, behalve tijdens het sporten zelf.
 • 18 jaar of ouder:
  • houd minimaal 1,5 meter afstand tot iedereen m.u.v kinderen t/m 12 jaar;
  • komt niemand dichterbij bij jou dan 1,5 meter m.u.v. kinderen t/m 12 jaar.
 • Ouder dan 13 jaar en jonger dan 18 jaar, dan is:
  • 1,5 meter afstand tot iedereen jonger dan 18 jaar niet nodig;
  • minstens 1,5 meter afstand nodig tot iedereen van 18 jaar of ouder. Zij komen ook niet dichterbij dan 1,5 meter bij jou.
 • Jonger dan 13 jaar:
  • je hoeft geen afstand te houden en mensen ook niet van jou.

Basketbalspecifieke maatregelen

Naar de sportlocatie

 • Houd rekening met de geldende RIVM-richtlijnen als je als team (incl. staf), official of rijders/begeleiders met de auto naar een training / wedstrijd gaat.
 • Zit je in de auto met personen uit een ander huishouden en ben je ouder dan 13 jaar, draag dan een mondkapje. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Evenals personen uit eenzelfde huishouden.
 • Kom (sporters en officials) omgekleed naar de sportlocatie.

Trainingen    

 • Neem de algemene veiligheid- en hygiëneregels in acht.
 • Alleen spelers, trainers, leden van de Technische Commissie en het bestuur hebben toegang tot de zaal.
 • Trainers laat alleen teamleden en geïnteresseerden toe die een proeftraining volgen, waarvan de namen zijn doorgegeven door de Technische Commissie en/of het bestuur.
 • Neem zoveel mogelijk je eigen bal mee.
 • Desinfecteer je handen bij de desinfecterende zuil bij de entree van de sportlocatie voorafgaand aan de training.
 • Volg de looproute in de sportlocatie.
 • Reinig je materiaal met de desinfecterende schoonmaakmiddelen die aanwezig zijn.
 • Deel geen bidons/waterflesjes.
 • Ga alleen naar de kleedkamer om van het toilet gebruik te maken.
 • Beperk het douchen zoveel mogelijk en houdt 1,5 meter afstand (geldt voor landelijk spelende teams)
 • Houd tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand (geldt voor 18 jaar en ouder).
 • Desinfecteer na afloop van de training je handen met de desinfecterende middelen, die in de zaal aanwezig zijn.
 • Ga na de training direct naar huis, blijf niet hangen.
 • Houdt de 1,5 m afstand aan. In de zaal is geen publiek aanwezig.
 • Blijf buiten de sporthal als ouder/verzorger. Zet je kind buiten de sporthal af en haal hem/haar daar op.

Voor de wedstrijd

 • Spelers, coaches, officials en rijders/begeleiders volgen bij aankomst de instructies die gelden op de sportlocatie.
 • Desinfecteer je handen bij de desinfecterende zuil bij de entree van de sportlocatie voorafgaand aan de wedstrijd.
 • Volg de looproute in de sportlocatie.
 • Houd de 1,5 meter aan in de kleedruimte.
 • De rijders/begeleiders van het bezoekende team nemen op de tribune plaats en nemen de 1,5 meter afstand in acht.
 • In de zaal is geen publiek aanwezig.
 • Schudt geen handen bij de line-up. Vervang dit door elkaar een fijne wedstrijd te wensen.
 • Spelers van 18 jaar of ouder houden tijdens de line-up 1,5 meter afstand van elkaar.

 Tijdens de wedstrijd

 • De 1,5 meter regel geldt niet tijdens het spel op het veld.
 • Bij 18 jaar of ouder geldt, dat:
  • buiten het veld (ook de spelersbank) iedereen de 1,5 meter afstand tot anderen aanhoudt;
  • bij uitzondering is toegestaan dat team officials en wisselspelers plaatsnemen buiten de spelersbank, maar niet in de richting van de jurytafel, als de 1,5 meter niet is aan te houden bij de spelersbank;
  • het in acht nemen van de 1,5 meter afstand voor de wedstrijd, in de periode tussen de kwarten, in de rust van de wedstrijd, tijdens time-outs en na de wedstrijd;
  • de tafelofficials altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
  • onnodig contact tussen spelers wordt voorkomen.
  • er 1,5 meter afstand is van de jurytafel bij het aanvragen van een wissel;
  • bij het wisselen dienen de uitgaande speler(s) en de inkomende speler(s) 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. Dit betekent o.a. dat coaches, spelers, officials en publiek niet schreeuwen en geen yell is toegestaan.
 • In de zaal zijn desinfecterende middelen aanwezig om in de pauze of na afloop van de wedstrijd de handen te desinfecteren.
 • Wil een scheidsrechter het contact met de bal beperken, dan kan hij/zij bij het innemen van de bal deze niet in ontvangst te nemen. De bal is in dit geval pas ‘in leven’ als scheidsrechter mondelinge toestemming geeft. Als een scheidsrechter dit  wil, moet hij/zij dit vooraf kenbaar maken aan de teams en collega-scheidsrechter. Het advies is om als scheidsrechtersteam dezelfde lijn te hanteren.

Na de wedstrijd

 • Bedank de tegenstander en officials, maar schudt geen handen.
 • Bij 18 jaar of ouder geldt, dat de 1,5 meter afstand:
  • zo snel mogelijk weer wordt toegepast;
  • ook in de kleedkamers en tijdens het douchen van toepassing is.
 • Ga direct na afloop van de wedstrijd naar huis. Dit geldt voor spelers, officials en rijders/begeleiders.
 • Zorg als coach dat de banken, ook van de tegenstander, zijn gedesinfecteerd.
 • Zorg als tafelofficials dat de jurytafel is gedesinfecteerd.

Corona uitbraak bij CobraNova

 • Bij een positieve test van een lid op het coronavirus zijn de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen van toepassing.
 • De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek en bepaald welke richtlijnen er gelden voor de medesporters.
 • Bij een advies om in quarantaine te gaan, houdt het lid zich daaraan en doet in die periode niet mee met trainingen/wedstrijden.
 • Besluit een team een wedstrijd niet te spelen vanwege een corona gerelateerde redenen, neem dan direct contact op met het wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@cobranova.nl. De NBB-procedure wordt dan gevolgd.

 Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van RIVM, NBB en NOCNSF.

Cobranova Basketball © 2016