Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Coronaprotocol

 

CORONA PROTOCOL COBRANOVA versie 25 januari 2022

CobraNova neemt maatregelen, die ervoor zorgen dat iedereen zo veilig mogelijk kan  sporten. De noodverordening regio Haaglanden, de RIVM en NBB richtlijnen en het sportprotocol NOC*NSF zijn leidend.  CobraNova voldoet aan de vereiste meldplicht van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Basisregels voor iedereen

 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD of doe een zelftest. Ook als u al gevaccineerd bent.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Was uw handen

 • Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes zich niet verspreiden.
 • Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt.
 • Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
 • Hoest of nies in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.

Houd 1,5 meter afstand

Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus heel snel aan anderen doorgeven. Ook als u gevaccineerd bent. Daarom geldt:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt verplicht 1,5 meter afstand tot elkaar. Behalve als zij op 1 adres wonen. Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog.
 • Houd ook 1,5 meter afstand op locaties waar een coronatoegangsbewijs geldt.
 • Draag een mondkapje op plekken waar dat verplicht is.

 

Klachten? Blijf thuis en doe direct een test

Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet. Blijf thuis en doe een zelftest of maak een afspraak om u te laten testen bij de GGD.

Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus. Blijf thuis tot u de testuitslag weet.

Bij een positieve testuitslag van de GGD: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.

 

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport

Basketbalspecifieke maatregelen

Trainingen en wedstrijden zijn toegestaan tot 22.00 uur. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.

 • Desinfecteer je handen bij de desinfecterende zuil bij de entree van de sportlocatie voorafgaand aan de training.
 • Deel geen bidons/waterflesjes.
 • In de sportkantine van het Forum Kwadraat is een Corona toegangsbewijs nodig (let op: dit geldt als er zittend eten en drinken genuttigd wordt. Als er alleen iets afgehaald wordt is het niet nodig.
 • Kleedkamers en toiletten van Forum Kwadraat zijn open.

Coronatoegangsbewijs

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

 • op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals de kantine, kleedkamers en toiletten.

Een coronatoegangsbewijs is ook verplicht voor publiek:

 • bij amateursport binnen vanaf 18 jaar.
 • bij professionele sportwedstrijden (topcompetities) binnen en buiten vanaf 13 jaar.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. 
 • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.
 • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

 • binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
 • binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantines.
 • Mondkapjes zijn verplicht voor publiek dat zich door binnensportlocaties verplaatst.

Regels voor publiek bij sport

Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.

Het publiek houdt zich aan de volgende regels:

 • Zij laten een coronatoegangsbewijs zien bij binnenkomst
  • Bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder.
  • Bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.
 • Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. Blijf zoveel mogelijk op dezelfde plek staan als er geen vaste zitplek is bij de amateursport.
 • Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen.
 • Bij uit-wedstrijden worden de regels van de bezoekende vereniging gevolgd. Check hiervoor de website van de bezoekende vereniging of de NBB app.

Naar de sportlocatie

Houd rekening met de geldende RIVM-richtlijnen als je als team (incl. staf), official of rijders/begeleiders met de auto naar een training en of wedstrijd gaat.

Corona besmetting bij CobraNova

 • Ben je positief (door een zelftest)?
 • Meldt dit bij je trainer en plan een test afspraak bij de GGD. De trainer informeert de TC van CobraNova.
 • Je blijft thuis totdat je uitslag hebt gekregen van de GGD.
 • Bij een positieve test van een lid op het coronavirus zijn de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen van toepassing.
 • In het geval van een positieve test in je team moet je zo snel mogelijk, via de betrokkene, schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.
 • Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.
 • Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, check dan de quarantaineregels op de website van de Rijksoverheid.
 • Bij een advies om in quarantaine te gaan, houdt het lid zich daaraan en doet in die periode niet mee met trainingen/wedstrijden.
 • Besluit een coach dat een team een wedstrijd niet kan spelen vanwege een corona gerelateerde redenen, dan zal in overleg met de TC een wedstrijd worden geannuleerd door het wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@cobranova.nl.
 • De NBB-procedure wordt dan gevolgd.

 

Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van RIVM, NBB en NOCNSF.

Cobranova Basketball © 2016