Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Lid worden?

Lid worden
Wie lid wil worden van CobraNova basketball kan eerst drie proeftrainingen doen.
Duur Lidmaatschap
Een lidmaatschap loopt altijd voor een heel seizoen, van augustus tot en met juli. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om je in te schrijven voor een half seizoen, van augustus tot en met december. Dit moet echter voorafgaand aan de inschrijving met het bestuur besproken worden.
Opzeggen lidmaatschap

Wij willen alle leden bij deze een oproep doen om goed na te denken over de consequenties van het uitschrijven bij CobraNova.
Elk jaar zijn er veel leden die zich uitschrijven bij de vereniging, om zich vervolgens aan het begin van het nieuwe seizoen weer in te schrijven. Het bestuur is op dit moment al druk bezig met de voorbereidingen van het volgende seizoen en wil benadrukken dat als je je uitschrijft aan het eind van het huidige seizoen wij NIET kunnen garanderen dat er plek voor je is in een team voor het volgende seizoen. De opgave van het aantal teams voor het volgende seizoen moet medio mei worden gedaan bij de NBB en dit gebeurd op basis van een inschatting van het aantal leden OP DAT MOMENT. Als jij je voor het einde van het seizoen dus al hebt uitgeschreven, wordt er geen rekening met je gehouden in deze teamopgave en kunnen wij dus niet garanderen dat er genoeg plek is als je je aan het begin van het nieuwe seizoen weer inschrijft. Wij zullen dan voorkeur geven aan de bestaande leden en ‘echte’ nieuwe leden.
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 mei van het lopende seizoen. Na die datum wordt jouw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Dus, zeg je jouw lidmaatschap op op of ná 1 mei, dan ben je verplicht een opzegboete van 50% van de contributie van volgend seizoen te betalen. Schrijf je je wel uit voor 1 mei en besluit je daarna toch te blijven, schrijf je dan weer in voor 1 september. Doe je dit niet, dan moet je opnieuw een inschrijfformulier invullen en inschrijfgeld betalen. Opzegging per e-mail: TC@cobranova.nl

Waarom krijg je je geld niet terug als je tijdens het seizoen opzegt?
Het komt geregeld voor dat leden aan de start of lopende het seizoen opzeggen en dan (een deel van) de contributie terugvragen. Dat kan niet, omdat wij een aantal verplichtingen zijn aangegaan:
1. Op basis van het ledenaantal op 1 mei, leggen wij zaalruimte vast voor het komende seizoen. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet.
2. Op basis van het ledenaantal op 1 mei, leggen wij trainers vast voor het komende seizoen. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet.
3. Per speler dragen wij kosten af bij de bond. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet. Al deze kosten zijn verwerkt in de begroting voor het lopende seizoen. Onder andere op basis daarvan stellen wij de contributie vast. Als wij uw contributie zouden terugbetalen/kwijtschelden, zouden we dus de contributie voor de overige leden moeten verhogen.

Belangrijk om te weten:
Van deze regeling wordt niemand rijker. Niemand steekt geld in zijn zak. Het bestuur wordt niet betaald. We voorkomen ermee dat de vereniging minder binnen krijgt dan er uit gaat. Uiteraard begrijpen wij de klachten hierover (“ik heb maar drie weken gespeeld en nu moet ik het hele seizoen betalen…”), maar het is in het belang van alle leden dat wij hier streng in zijn.

Vragen?
Indien je nog verdere vragen over je lidmaatschap hebt kun je deze stellen aan ledenadministratie@cobranova.nl
Cobranova Basketball © 2016