Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Club van 50

Waarom een club van 50?

CobraNova is met bijna 400 leden één van de grootste verenigingen van Rayon West. De club is ambitieus en slagvaardig, maar heeft om zijn doelen te bewerkstelligen de nodige financiële hulpmiddelen nodig. Enkele doelen van de vereniging liggen op het gebied van prestatie sport, met een goede jeugd opleiding die moet aansluiten bij de eredivisie.

Daarnaast wil de vereniging een club zijn die een plek kan bieden voor iedereen, jong en oud in Leidschendam-Voorburg en omstreken.

De club van 50 is een groep van betrokkenen leden en niet leden, die de club willen ondersteunen met concrete zaken.

Lid worden kan direct door het overmaken van € 50,- of een veelvoud hiervan op rekening
NL33 INGB 0003 5407 99 t.n.v. Basketballvereniging CobraNova.
Vermeld hierbij “Club van 50” EN een duidelijke opgave van de naam die op het bord moet komen.

Vergeet niet uw e-mailadres te vermelden zodat wij contact kunnen opnemen.

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar: clubvan50@cobranova.nl

 

Cobranova Basketball © 2016