Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Inschrijfformulier

LET OP: Meeste jeugdteams zitten vol. De technische commissie zal eerst bepalen of een speler kan worden toegevoegd aan een team. Voor vragen kan er gemaild worden naar tc@cobranova.nl

 

Wat voor lid word je?
Spelend lidNiet-spelend lid/recreant

Geslacht:(verplicht)
ManVrouw

Heb je een scheidsrechterdiploma?
BS2/F-diplomaBS3/E-diplomaBS4/D-diplomaGeen

Ben je wel eens spelend lid geweest van een vereniging?
janee

Zo ja? Ben je in bezit van een schuldvrijverklaring?

Voordat je definitief besluit lid te worden is het goed om het een en ander te weten over de contributie en hoe deze geïnd wordt, eventuele topsporttoeslag en de Ooievaarspas. Ook belangrijk is hoe en wanneer je je lidmaatschap kan opzeggen. Informatie hierover kan je hier vinden.

Betaling inschrijfgeld
Maak € 20,- inschrijfgeld over op rekeningnummer NL33 INGB 0003 5407 99 t.n.v. Basketballvereniging Cobranova o.v.v. de naam van het nieuwe lid.

In het kader van de AVG vragen wij u toestemming voor:
Het noemen van je/jullie naam op de website, facebook en/of whatsapp?
(vb: naam in verslag, diverse schema’s, naam en verjaardag, etc.)
JaNee

Het maken van teamfoto’s en plaatsen op de website, facebook en/of whatsapp?
JaNee

Het maken van foto’s tijdens wedstrijden/evenementen en plaatsen op de website, facebook en/of whatsapp?
JaNee

Het gebruik van mobiele telefoonnummer(s) voor whatsapp groep (trainers/coaches)?
JaNee

Algemene voorwaarden
Onderstaande s.v.p. goed lezen voor het akkoord geven van het lidmaatschap!

  1. Ik heb de vragen op dit formulier naar waarheid ingevuld.
  2. Ik verklaar hierbij mijn contributie en eventuele boetes op tijd te betalen.
  3. Ik ben op de hoogte van de regels rond opzegging van het lidmaatschap; als ik ná 1 mei van enig seizoen mijn lidmaatschap opzeg, betaal ik het volledige contributiebedrag voor het volgende seizoen.
  4. Ik ben op de hoogte van de regels van de vereniging en ik houd mij eraan. Ik weet dat ik voor diverse taken zoals jurytaken en vanaf mijn 16e jaar scheidsrechterstaken wordt ingedeeld en zal deze taken ook stipt uitvoeren. Als ouder accepteer ik dat ik voor diverse taken kan worden ingedeeld zolang mijn kind zelf niet in staat is om deze taken uit te voeren. Met name ben ik bereid om bij uitwedstrijden voor vervoer van de kinderen zorg te dragen.
  5. Ik ben op de hoogte van het feit dat ik een boete kan krijgen, geschorst, of geroyeerd kan worden, als ik mij niet aan de regels houd e.e.a. conform de statuten en het huishoudelijke reglement. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te downloaden van de CobraNova website. Een exemplaar hiervan kan op verzoek via e-mail aan mij worden verstrekt.


Datum inschrijving:
Ik ga akkoord met de voorwaarden (verplicht)

Om misbruik te voorkomen vragen we je het volgende op te lossen:

Cobranova Basketball © 2016