Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Inschrijfformulier

LET OP: Meeste jeugdteams zitten vol. De technische commissie zal eerst bepalen of een speler kan worden toegevoegd aan een team. Voor vragen kan er gemaild worden naar tc@cobranova.nl

 

  * = verplicht in te vullen

  Wat voor lid word je? *
  Spelend lidNiet-spelend lid/recreanttrainer/coachandere verenigingstaken

  Geslacht: *
  ManVrouw

  Leeftijd: *
  Jonger dan 19Ouder dan 18

  Heb je een scheidsrechterdiploma?*
  BS2/F-diplomaBS3/E-diplomaBS4/D-diplomaGeen

  Ben je wel eens spelend lid geweest van een basketbalvereniging?*
  janee

  Zo ja? Ben je in bezit van een schuldvrijverklaring?

  Voordat je definitief besluit lid te worden is het goed om het een en ander te weten over de contributie en hoe deze geïnd wordt, eventuele topsporttoeslag en de Ooievaarspas. Ook belangrijk is hoe en wanneer je je lidmaatschap kan opzeggen. Informatie hierover kan je hier vinden.

  Betaling inschrijfgeld
  Het inschrijfgeld van € 20,- wordt automatisch binnen de facturatie van de contributie verwerkt binnen ClubCollect.

  In het kader van de AVG vragen wij u toestemming voor:
  Het noemen van je/jullie naam op de website, facebook en/of whatsapp?
  (vb: naam in verslag, diverse schema’s, naam en verjaardag, etc.)*
  JaNee

  Het maken van teamfoto’s en plaatsen op de website, facebook en/of whatsapp?*
  JaNee

  Het maken van foto’s tijdens wedstrijden/evenementen en plaatsen op de website, facebook en/of whatsapp?*
  JaNee

  Het gebruik van mobiele telefoonnummer(s) voor whatsapp groep (trainers/coaches)?*
  JaNee

  Het vastleggen van medische info en deze delen met direct betrokkenen? Indien van toepassing eerst overleg met het bestuur voor het maken van afspraken *
  JaNee

  Algemene voorwaarden
  Onderstaande s.v.p. goed lezen voor het akkoord geven van het lidmaatschap!

  1. Ik heb de vragen op dit formulier naar waarheid ingevuld.
  2. Ik verklaar hierbij mijn contributie en eventuele boetes op tijd te betalen.
  3. Ik ben op de hoogte van de regels rond opzegging van het lidmaatschap; als ik ná 1 mei van enig seizoen mijn lidmaatschap opzeg, betaal ik het volledige contributiebedrag voor het volgende seizoen.
  4. Ik ben op de hoogte van de regels van de vereniging en ik houd mij eraan. Ik weet dat ik voor diverse taken zoals jurytaken en vanaf mijn 16e jaar scheidsrechterstaken wordt ingedeeld en zal deze taken ook stipt uitvoeren. Als ouder accepteer ik dat ik voor diverse taken kan worden ingedeeld zolang mijn kind zelf niet in staat is om deze taken uit te voeren. Met name ben ik bereid om bij uitwedstrijden voor vervoer van de kinderen zorg te dragen.
  5. Ik ben op de hoogte van het feit dat ik een boete kan krijgen, geschorst, of geroyeerd kan worden, als ik mij niet aan de regels houd e.e.a. conform de statuten en het huishoudelijke reglement. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te downloaden van de CobraNova website. Een exemplaar hiervan kan op verzoek via e-mail aan mij worden verstrekt.


  Bij vragen kan er contact worden opgenomen met de ledenadministratie via ledenadministratie@cobranova.nl.

  Datum inschrijving: *
  Ik ga akkoord met de voorwaarden *

  Om misbruik te voorkomen vragen we je het volgende op te lossen:

  Cobranova Basketball © 2016