Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Contributie seizoen 2022-2023

Mocht je vragen hebben over de contributie, dan kun je contact opnemen met het Contributieteam: contributie@cobranova.nl.
TeamLeeftijdContributie
PeanutsGeboren in 2015 en later€ 195,-
Peanuts/U10Geboren in 2015 en later€ 265,-
U10Geboren in 2013 en 2014€ 330,-
U12Geboren in 2011 en 2012€ 330,-
U14Geboren in 2009 en 2010€ 400,-
U16Geboren in 2007 en 2008€ 400,-
U18Geboren in 2005 en 2006€ 400,-
U20Geboren in 2003 en 2004€ 400,-
U22Geboren in 2001 en 2002€ 400,-
SeniorenGeboren in 2000 en eerder€ 400,-
Recreant* (jeugd)Geboren in 2000 en later€ 255,-
Recreant* (senior 1)Geboren in 2000 en eerder€ 230,-
Recreant* (senior 2)Geboren in 2000 en eerder€ 300,-
Topsporttoeslag 2de divisie**€ 65,-
Topsporttoeslag promotiedivisie**€ 120,-

Besloten in de ALV van 04-09-2019

* Recreant leden zijn leden die geen wedstrijden spelen, maar enkel aan trainingen meedoen. Bij de senioren zijn er twee bedragen: senior 1 en senior 2. De recreanten die meetrainen met een team kunnen twee keer trainen. Zij betalen hier dus meer voor.

** Topsporttoeslag

Op de Algemene Ledenvergadering van 11 mei 2012 is besloten een topsporttoeslag te introduceren. Dit betekent dat voor spelers van de rayon en landelijke teams een toeslag bovenop de contributie komt. Voor rayonspelers bedraagt deze toeslag € 65,- en voor landelijke spelers bedraagt deze toeslag € 120,-. Deze toeslag is apart op de contributienota vermeld. Voor bankspelers wordt in overleg met de technische commissie vastgesteld welk bedrag er betaald dient te worden.

Bijkomende kosten

 • Tenues worden door de leden zelf aangeschaft. Er is voor het tenue geen borg/huur in de contributie opgenomen.
  Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,-.
 • Het inschrijfgeld wordt bij de factuur binnen ClubCollect toegevoegd.

Kortingen

 • Ooievaarspas: Wie in het bezit is van een Ooievaarspas, krijgt op vertoon daarvan korting op de contributie met een maximum van € 165,- per jaar (jonger dan 18 jaar: max € 330,-). Heeft u vorig seizoen uw Ooievaarspas gebruikt, dan dient u elk seizoen opnieuw elk kwartaal opnieuw uw pas aan te bieden.
 • Gezinskorting. Als meer gezinsleden lid (geldt alleen bij leden tot 18 jaar) zijn, dan wordt gezinskorting gegeven. Deze korting wordt niet verleend in combinatie met een ooievaarspas.
  • Korting
   2e spelend lid: € 25,-
  • Korting
   3e spelend lid: € 75,-
  • Korting
   4e spelend lid: € 100,-
 • Bij inschrijvingen tijdens het seizoen: Wie tijdens het seizoen lid wil worden, betaalt de volgende percentages van de contributie:
  • per 1 november: 90% contributie + € 20,- (inschrijfgeld)
  • per 1 januari: 70% contributie + € 20,- (inschrijfgeld)
  • per 1 maart: 50% contributie + € 20,- (inschrijfgeld)

Ooievaarspas

Sinds 1 juli 2012 heeft de gemeente het declaratiesysteem van de Ooievaarspas veranderd. Alle aangeboden passen dienen elk kwartaal opnieuw door het scanapparaat van de vereniging gehaald te worden. In de nieuwsbrief en op de facebookpagina van Cobranova wordt bekend gemaakt op welke data en tijden iemand aanwezig is voor het scannen van de passen. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om op een van deze dagen jouw pas te laten scannen, mail dan naar ooievaarspas@cobranova.nl voor het maken van een afspraak.

Blessures

Bij blessures langer dan 4 maanden in het wedstrijdseizoen kan een deel van de contributie worden kwijtgescholden. Je kunt voor deze kwijtschelding een schriftelijk verzoek met medische verklaring bij de penningmeester (penningmeester@cobranova.nl) indienen.

Betalen van jouw contributie

De facturatie zal door Club Collect gedaan worden
Niet tijdig betaald?

Via Clubcollect ontvang je herinneringen per email en/of sms. Indien je hierna nog niet betaald hebt neemt het bestuur het besluit om je te schorsen. Mocht je dan nog niet betalen, dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij de incassokosten voor jouw rekening komen.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 mei van het lopende seizoen. Na die datum wordt jouw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Dus, zeg je jouw lidmaatschap op of ná 1 mei op, dan ben je verplicht een opzegboete van 50% van de contributie van volgend jaar te betalen. Schrijf je je wel uit voor 1 mei en besluit je daarna toch te blijven, schrijf je dan weer in voor 1 september. Doe je dit niet, dan moet je opnieuw een inschrijfformulier invullen en betaal je opnieuw inschrijfgeld.

Opzegging per e-mail: ledenadministratie@cobranova.nl

Waarom krijg je je geld niet terug als je tijdens het seizoen opzegt?

Het komt geregeld voor dat leden aan de start of lopende het seizoen opzeggen en dan (een deel van) de contributie terugvragen. Dat kan niet, omdat wij een aantal verplichtingen zijn aangegaan:

 1. Op basis van het ledenaantal op 1 mei, leggen wij zaalruimte vast voor het komende seizoen. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet.
 2. Op basis van het ledenaantal op 1 mei, leggen wij trainers vast voor het komende seizoen. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet.
 3. Per speler dragen wij kosten af bij de bond. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet. Al deze kosten zijn verwerkt in de begroting voor het lopende seizoen. Onder andere op basis daarvan stellen wij de contributie vast. Als wij uw contributie zouden terugbetalen/kwijtschelden, zouden we dus de contributie voor de overige leden moeten verhogen.

 

Cobranova Basketball © 2016