Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

ALV as woensdag 3 maart

Het bestuur nodigt alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit voor de ALV van CobraNova op woensdag 3 maart 2021 om 20.15 uur.

Ter goedkeuring liggen de volgende agendapunten voor:
– afrekening boekjaar 2019/2020;
– decharge kascommissie boekjaar 2019/2020

Verder een:
– Terugkoppeling op de opmerkingen en vragen n.a.v. de vorige ALV
– Basketballen tijdens coronatijd
– Vooruitblik op seizoen 2021/2022

Zoals je kunt lezen, zijn er een aantal punten om te bespreken tijdens deze ALV. Jouw aanwezigheid is dan ook van belang. Ben je verhinderd? Machtig dan een ander lid, die namens jou kan stemmen op de ALV. Dit doe je door uiterlijk 1 maart een mail te sturen aan secretaris@cobranova.nl, waarin je aangeeft wie je machtigt om voor jou te stemmen.

De ALV is deze keer online via Google Meets. Wil je bij de ALV aanwezig zijn, geef je dan uiterlijk 1 maart op door een e-mail te sturen naar secretaris@cobranova.nl. Je ontvangt dan voor de ALV een uitnodiging op je e-mailadres en de vergaderstukken.

Cobranova Basketball © 2016