Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Uitnodiging ALV 18 maart 2020

Het bestuur nodigt alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit voor de ALV van CobraNova op woensdag 18 maart 2020 om 19.30 uur in het Honk van Sporthal Forum Kwadraat. 
 
Ter goedkeuring liggen de volgende agendapunten voor:
– het verslag van de kascommissie over de seizoenen 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019;
– de openingsbalans per 1 augustus 2019;
– de voortgang op het herstelplan o.a. een betalingsvoorstel van de oud-voorzitter, overname restant vordering Sportfondsen door de gemeente

Verder wil het bestuur graag jullie mening horen over hoe de vereniging het beste te organiseren is. Ter bespreking ligt daarom een voorstel voor een nieuw organogram van CobraNova.

Zoals je kan lezen, zijn er nogal wat punten om te bespreken tijdens deze ALV. Jouw komst is dan ook van belang. Ben je verhinderd? Machtig dan een ander lid, die namens jou kan stemmen op de ALV. Dit doe je door voor 18 maart as. een mail te sturen aan secretaris@cobranova.nl, waarin je aangeeft wie je machtigt om voor jou te stemmen.

Als je de notulen van de vorige ALV wil ontvangen, kan je ook een mail sturen naar hetzelfde e-mailadres.
Cobranova Basketball © 2016