Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Uitschrijven voor 1 mei 2019

Let op: schrijf je op tijd uit. Als je wilt stoppen met basketbal spelen bij Cobranova dan dien je dit schriftelijk te doen voor 30 april 2019. Dit door een e-mail naar ledenadministratie@cobranova.nl te sturen. Te laat uitschrijven betekent dat je het volledige contributie bedrag voor het volgende seizoen 2019/2020 verschuldigd bent. Zie de website van CobraNova voor meer informatie en toelichting.

Pay attention: unsubscribe on time. If you want to quit playing basketball at Cobranova, you have to unscribe in writing before 30 april 2019. By sending an e-mail to: ledenadministratie@cobranova.nl. If you are to late to unscribe you have to pay the full membership fee for next season 2019/2020.

Cobranova Basketball © 2016