Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Terugkoppeling ouderavonden – Graag nog brieven inleveren!!

Beste ouders/verzorgers,

We hebben begin deze maand ouderavonden georganiseerd voor de peanuts t/m U16. De opkomst was er goed en daar zijn wij erg blij mee.

Het aantal brieven die wij terug hebben gekregen valt nog tegen. Mocht deze nog niet zijn ontvangen graag aan de trainer geven of in het wedstrijdhok leggen. Hij kan ook gemaild worden naar bestuur@cobranova.nl

We zijn al druk bezig met volgend seizoen en hebben een conceptindeling gemaakt zodat je kunt zien welke ouders al zijn ingedeeld en waar we nog hulp nodig hebben.

We zijn vooral erg zoek naar nieuwe trainers/begeleiders!! We horen graag van jullie.

Met sportieve groet,

Het bestuur!

TEAM TAKENConceptindelingNog openstaande vacatures
Begeleiden van een team/ Administratieve taken rond teamJouke van Laar/Jac PonjeeMeerdere openstaande vacatures
Helpen coachen van een teamJoel KranenburgURGENT
Helpen trainen van een teamURGENT
Scheidsrechteren jeugd - senioren (omcirkel)
Activiteit voor het team organiseren
Huldiging kampioenen(team) regelen
Maken van foto’s of video
Wedstrijdverslag makenShadi
Werven team sponsor
CLUB TAKEN
BestuurstakenAimara TroemanGeen
Deelnemen activiteitencommissieTymian LucasKan hulp gebruiken
Deelnemen scheidsrechterscommissieOpenstaande vacatures
Deelnemen commissie wedstrijdzakenChrisitan Nep/Xavi ChengGeen
Deelnemen commissie sponsoring/club van 50Nathan de BakkerKan hulp gebruiken
Deelnemen technische commissieOpenstaande vacatures
Deelnemen vrijwilligerscommissieNathan de BakkerOpenstaande vacatures
Redactie of medewerking websiteAmber AttemaKan hulp gebruiken
Redactie of medewerking facebookKan hulp gebruiken
Tafelcursus 2 keer per jaarOpenstaande vacatures
Scheidsrechterscursus 2 keer per jaarOpenstaande vacatures
1 keer per maand Materiaal controleJulias dos Santos/Lars WesterdijkGeen
Maandelijkse controle contributieJos Homan/Nathan Goossen/Dinan scheffersGeen
1 keer per jaar kascontroleLars Westerdijk1 openstaande vacature
Vaste tafelaar mannen senioren 1Openstaande vacatures
Cameraman mannen senioren 1Openstaande vacatures
VOG registratieHugo Croes/Justice NzunguGeen
VertrouwenspersoonJouke van LaarGeen

 

 

Cobranova Basketball © 2016